گزیده اخبار فیلتر شنی CTR - آرشیو

نحوه کار فیلتر شنی

نحوه کار فیلتر شنی

نحوه کار فیلتر شنی بدون هیچ فرآیند شیمیایی می‌باشد، نحوه کار بصورت فیزیکی و کاملا طبیعی انجام می‌شود هدف کلی عملکرد فیلتر شنی تصفیه جریان آب است. پاکسازی مسیر سیال به معنای نابودی یون‌ها، کاهش ...